Talents of Future

Talents of Future

Dr. Híves-Varga Aranka

Dr. Hibes Varga Aranka

Varga Aranka a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar egyetemi docense, a Neveléstudományi Intézet igazgatója.

Tanári pályájának első tapasztalatait a Gandhi Gimnáziumban és különböző civil szervezetekben szerezte, ahol hátrányos helyzetű, cigány/roma diákok sokrétű támogatásával foglalkozott. 20 éve oktatója a Romológia és Nevelésszociológia Tanszéknek, és tanárjelöltek és már pályán lévő pedagógusok számára tart kurzusokat.

Kutatásai a társadalmi hátrányban lévő – szociálisan hátrányos helyzetű, cigány/roma közösségben élő, állami gondoskodásban felnövő – gyerekek, fiatalok iskolai egyenlőtlenségét okozó tényezőkre irányulnak.

Kiemelten vizsgálja az inklúzió témakörét, az inkluzív pedagógiai környezet kialakításának lehetőségeit. Kutatási eredményeit tanulmányokban, kötetekben és konferenciákon osztja meg.

Tudományos tevékenysége gyakorlatorientált: a PTE-n működő „Befogadó Egyetem” elnevezésű felsőoktatásfejlesztés szakmai vezetőjeként és a Wlislocki Henrik Szakkollégium tanáraként törekszik az inklúzió a tehetséggondozás közé „hidat verni”.

Előadásai:

19szep3:30 pm4:10 pm„Iskolapélda” – inklúzió a reziliencia szolgálatában. Hogyan szolgálja az inkluzív környezet a pozitív pszichológiai tőke fejlesztését és ezen keresztül a rezilienciát? (előadás)Előadó: Dr. habil Híves-Varga Aranka Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar egyetemi docense, a Neveléstudományi Intézet igazgatója3:30 pm – 4:10 pm

X