Talents of Future

Talents of Future

Juhász Péter

Juhász Péter

Juhász Péter 2014-ben érettségizett a budapesti Piarista Gimnáziumban. Gimnáziumi évei alatt számos országos és nemzetközi versenyen szerzett kimagasló eredményeket fizikában és filozófiában, és többször részesült a Miniszterelnök ösztöndíjában és a Magyar Tudományos Akadémia Elnökének kitüntetésében.

Egyetemi tanulmányait a Cambridge-i Egyetemen végezte fizika szakon, doktori képzését pedig az Oxfordi Egyetemen végzi a brit Királyi Tudományos Akadémia, Sólyom László köztársasági elnök, valamint a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj támogatásának segítségével. Kutatása az atomok közötti elemi kölcsönhatások jobb megértésére koncentrál.

Doktori képzése előtt dolgozott a Külügyi Intézetnél, illetve a Citibanknál, jelenleg pedig a Cambridge-Oxford Magyar Alumni Klub elnöki tisztségét tölti be. Szabadidejében vitorlázik, önkénteskedik a Máltai Szeretetszolgálattal és szívesen foglalkozik tudománydiplomáciával, valamint a magyar fiatal tudományosság ügyének előbbre vitelével.

Előadásai:

19szep10:45 am11:30 amAlumni tehetségutak (panel beszélgetés)Fekete Bálint András / NFTÖ ösztöndíjas kutató, Juhász Péter / COACH Elnök, Nyitrai Levente / British Embassy Budapest – LSE Alumni Association elnöke – Foreign Policy Attaché of the British Embassy Budapest, Gidófalvy Elemér / HABA elnök10:45 am – 11:30 am

X